Polityka prywatności

Twoje zgody

Zaznacz zgodę, by dostosować treści w naszych serwisach do Twoich potrzeb. Bez Twojej zgody, nie możemy zbierać danych o aktywności i dostosowywać serwisów do Twoich potrzeb. Dzięki wyrażonym zgodom możemy tworzyć lepsze jakościowo treści i wyświetlać mniej reklam.

Polityka prywatności

Korzystając z naszej usługi (dalej „NextClick”), powierzasz nam swoje informacje. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z  poniższym dokumentem.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z NextClicka. Są to przede wszystkim dane niezbędne do zarejestrowania w NextClicku i korzystania z niego np. imię, nazwisko, adres e-mail, które podajesz np. w ramach formularza rejestracyjnego lub kontaktowego. Zbieramy  również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania na poszczególnych stronach internetowych korzystających z NextClicka, czyli te, które pozostawiasz w tzw. ciasteczkach (plikach cookies). Dotyczą one zasięgu, częstotliwości odwiedzin, tematyki odwiedzanych serwisów i kliknięć w linki sponsorowane. Czasami przetwarzamy również dane, które sam zamieszczasz w NextClicku w ramach tzw. „hostingu” – w takim przypadku nasze przetwarzanie ogranicza się zazwyczaj jedynie do udostępnienia powierzchni wirtualnej, na której zamieszczasz te dane.

Z jakich plików cookies korzystamy?

Podczas wizyty na naszej stronie lub poszczególnych stronach korzystających z NextClicka zostaną zamieszczone poniższe pliki cookies:

Nazwa Cel Czas trwania
__nc_ms
nextclick
Ciasteczka te odpowiedzialne są za identyfikację Twojej sesji. sesja
__nc_oo Z tego ciasteczka korzystamy jedynie w przypadku wybrania przez Ciebie funkcji OPT-OUT. Pozwala ono zablokować otrzymywanie od nas reklam i treści natywnych związanych z Twoimi zainteresowaniami. 69 lat
_ga _gid _dc_gtm Te ciasteczka pozwalają nam korzystać z Google Analytics i Menedżera Tagów Google w celu zbierania informacji na temat sposobu korzystania z naszej strony. 2 lata
__nc_l Plik ten odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie Twojej lokalizacji (województwo i miasto). 1 sekunda
__nc_ws Ciasteczko to zawiera informacje dotyczące ustawień widgetów NextClick. sesja
SERVERID Używamy ich do równoważenia obciążenia, które umożliwia efektywne wyświetlanie informacji, zapewniając, że pozostaniesz na tym samym serwerze hosta przez cały czas trwania sesji. sesja

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Scoop sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zawsze aktualne dane administratora znajdziesz tutaj.

Inspektor ochrony danych (tzw. IODO) oraz jego dane kontaktowe

Wyznaczyliśmy IODO – Inspektora ochrony danych dla całej Spółki. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondecyjny:Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Adres e-mail:iodo@adnext.pl

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzanie danych Podstawy prawne Okres przetwarzania
1. Wykonanie umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem, czyli przede wszystkim świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług. art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Do czasu wygaśnięcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
2. Pomiary statystyczne (dalej „statystyka”).
Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”).
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
3. Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich. Art. 6 ust. 1 lit. a) ? dobrowolna zgoda Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usługi NextClick na Twoją rzecz uniemożliwi jej świadczenie. Jest to istotne, ponieważ nie mając niektórych danych, nie możemy świadczyć usługi NextClick na Twoją rzecz – przykładem może być niezbędność adresu e-mail dla świadczenia usługi pocztowej.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie naszych pisemnych poleceń. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo do zgłoszenia sprzeciwu (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Napisz do nas

Scoop Sp. z o.o.
Z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 94.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000348058.

Z kapitałem zakładowym w wysokości: 53.300 zł w całości opłacony. Posiadająca NIP: 118 20 21 421, REGON: 142232281